Kauppa

Mindset – menestymisen psykologia

29,00

Kirjailija: Carol Dweck
Alkuteos: Mindset: The New Psychology of Success
Suomentaja: Jaana-Mirjam Mustavuori
ISBN: 9789522605900
Sidosasu: sid, n. 300 s.
Hinta: 29.00 €

Osasto: Avainsanat tuotteelle , , ,

Kuvaus

Mindset on kym­me­niä vuosia kes­tä­nei­den tut­ki­mus­ten tulos: ker­to­mus siitä, miten mie­len­ti­la ja asen­noi­tu­mi­nen vai­kut­ta­vat mah­dol­li­suuk­siin elä­mäs­sä enemmän kuin lah­jak­kuus tai luon­teen­piir­teet.

Sillä, miten kehumme lap­siam­me, voi olla mer­kit­tä­vä vai­ku­tus heidän tu­le­vai­suu­teen­sa. Kirja pal­jas­taa, miksi tai­to­jen ja älyk­kyy­den ylis­tä­mi­nen voi olla hai­tal­lis­ta, ja miten voimme auttaa lasta ke­hit­tä­mään jous­ta­van asen­teen: että mitä tahansa voi oppia yrit­tä­mäl­lä ja jat­ka­mal­la. Epä­on­nis­tu­mi­nen ei kerro lah­jat­to­muu­des­ta vaan siitä, että on jotain opit­ta­vaa.

Mindset on mo­ti­vaa­tio­kir­jal­li­suu­den klas­sik­ko ja best­sel­ler, joka löytyy jo tu­han­sien me­nes­ty­vien joh­ta­jien, ur­hei­li­joi­den, opet­ta­jien ja van­hem­pien yö­pöy­däl­tä.

Carol Dweck on psy­ko­lo­gian tohtori ja Stan­for­din yli­opis­ton psy­ko­lo­gian pro­fes­so­ri, joka on kes­kit­ty­nyt mo­ti­vaa­tion, per­soo­nal­li­suu­den ja hen­ki­lö­koh­tai­sen ke­hi­tyk­sen tut­ki­mi­seen.

Lisää tietoa kirjailista: http://mindsetonline.com/abouttheauthor/

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Mindset – menestymisen psykologia”